Tumblelog by Soup.io
 • tatitatitititati
 • positionnement
 • seconds
 • nanaver
 • anabelle
 • nieprzygoda
 • kolibrierend
 • lavie
 • unidentified
 • lottee
 • shutters
 • macedonia2004
 • beautyandthebeat
 • beinthe
 • blahblahblahblah
 • panicma
 • fangs-are-fantastic
 • ineedfuture
 • diammond
 • purpose
 • prosiecie
 • whenthesungoesdown
 • ladona
 • kasiazua
 • LittleMissPipedreams
 • Ssss
 • Carouselambra
 • pacynka
 • daddysbaby
 • maryjanejanis
 • coolfik
 • grumpy
 • anamont
 • GaleriaEmocji
 • nelabai
 • coldways
 • roseth
 • joannab
 • takbliskochmur
 • marionette
 • lolaszek
 • kikutiku
 • lonelygirl15
 • Cattleya
 • hostium
 • karloska
 • citronpresse
 • PeaceInHeart
 • greens
 • argentum
 • agdybymbylmlotkowym
 • guyver
 • powerless
 • bomb-like
 • stardust
 • Americanlover
 • somewhereonlyweknow
 • MountainGirl
 • praguegolem
 • Utopic
 • sassygoat
 • cinnamomum
 • cynamon
 • kurdebele
 • Jodenstein
 • suchamess
 • ona-77
 • stayopen
 • heartofweed
 • akledoma
 • nivea
 • EksperymentUsmiech
 • magdulum
 • hormeza
 • shareouts
 • brinno
 • swissinfo
 • stonerrrr
 • occasiondressesuk
 • Kashmir86
 • misunderstanding
 • fuckingspecial
 • almondeye
 • Schizoecke
 • dwaynesamuels11
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
9079 7e91 390
Reposted fromkulamin kulamin viaoutoflove outoflove
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viatwice twice

June 28 2017

Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
8362 a18b 390
Jarosław Borszewicz
1622 4487 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahesiamela hesiamela
Reposted frommefir mefir viajanka89 janka89
Eternity by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax viamanson1205 manson1205
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamaardhund maardhund
7586 8062 390

mack_photography_nz ~ That Wanaka Tree

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viamanson1205 manson1205
4465 5af4 390
Reposted from3ch0 3ch0 viamaardhund maardhund
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl