Tumblelog by Soup.io
 • kudlaty
 • tatitatitititati
 • positionnement
 • seconds
 • nanaver
 • anabelle
 • nieprzygoda
 • kolibrierend
 • lavie
 • unidentified
 • lottee
 • shutters
 • macedonia2004
 • beautyandthebeat
 • beinthe
 • blahblahblahblah
 • panicma
 • fangs-are-fantastic
 • ineedfuture
 • diammond
 • purpose
 • prosiecie
 • whenthesungoesdown
 • ladona
 • kasiazua
 • LittleMissPipedreams
 • Ssss
 • Carouselambra
 • pacynka
 • daddysbaby
 • maryjanejanis
 • coolfik
 • grumpy
 • anamont
 • GaleriaEmocji
 • nelabai
 • coldways
 • roseth
 • joannab
 • takbliskochmur
 • marionette
 • lolaszek
 • kikutiku
 • lonelygirl15
 • Cattleya
 • hostium
 • karloska
 • citronpresse
 • PeaceInHeart
 • greens
 • zembata
 • agdybymbylmlotkowym
 • guyver
 • powerless
 • bomb-like
 • stardust
 • Americanlover
 • somewhereonlyweknow
 • MountainGirl
 • praguegolem
 • Utopic
 • sassygoat
 • cinnamomum
 • cynamon
 • kurdebele
 • Jodenstein
 • suchamess
 • ona-77
 • stayopen
 • heartofweed
 • akledoma
 • nivea
 • EksperymentUsmiech
 • magdulum
 • hormeza
 • shareouts
 • brinno
 • swissinfo
 • stonerrrr
 • occasiondressesuk
 • Kashmir86
 • misunderstanding
 • fuckingspecial
 • almondeye
 • Schizoecke
 • dwaynesamuels11
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście.
— Manuela Gretkowska, Trans
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
2542 dd23 390
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamiimi miimi
6119 885f 390
Reposted frommyrla myrla viaszydera szydera
5363 a6c5 390
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz
— Julian Tuwim
Reposted fromgaby gaby viaPicki91 Picki91
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viaPicki91 Picki91
8500 84c3 390
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
1990 b7ff 390
Reposted fromcat-gifs cat-gifs viastrzepy strzepy
8479 0542 390
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viastrzepy strzepy
2738 a7fa 390
Reposted fromKushGroove KushGroove viathetemple thetemple
1230 6468 390
Syd Mead
Reposted fromzciach zciach
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl