Tumblelog by Soup.io
 • apparelresources
 • psychedelix
 • kudlaty
 • dwaynesamuels11
 • Schizoecke
 • almondeye
 • fuckingspecial
 • misunderstanding
 • Kashmir86
 • occasiondressesuk
 • stonerrrr
 • swissinfo
 • brinno
 • shareouts
 • hormeza
 • magdulum
 • EksperymentUsmiech
 • nivea
 • akledoma
 • heartofweed
 • stayopen
 • ona-77
 • suchamess
 • Jodenstein
 • kurdebele
 • cynamon
 • cinnamomum
 • srcemoje
 • Utopic
 • praguegolem
 • MountainGirl
 • somewhereonlyweknow
 • Americanlover
 • stardust
 • bomb-like
 • powerless
 • guyver
 • agdybymbylmlotkowym
 • greens
 • PeaceInHeart
 • citronpresse
 • karloska
 • hostium
 • Cattleya
 • lonelygirl15
 • kikutiku
 • lolaszek
 • marionette
 • takbliskochmur
 • joannab
 • roseth
 • coldways
 • nelabai
 • GaleriaEmocji
 • anamont
 • grumpy
 • coolfik
 • maryjanejanis
 • daddysbaby
 • pacynka
 • Carouselambra
 • Ssss
 • LittleMissPipedreams
 • kasiazua
 • ladona
 • whenthesungoesdown
 • prosiecie
 • purpose
 • diammond
 • ineedfuture
 • fangs-are-fantastic
 • panicma
 • blahblahblahblah
 • beinthe
 • beautyandthebeat
 • macedonia2004
 • shutters
 • lottee
 • unidentified
 • lavie
 • kolibrierend
 • nieprzygoda
 • anabelle
 • nanaver
 • seconds
 • positionnement
 • tatitatitititati
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

1764 6ab5 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatentacleguy tentacleguy
Reposted fromFlau Flau viatentacleguy tentacleguy
6313 29cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
7856 f672 390
Pacific Ocean just after sunset, 9.12.2019
Reposted fromikari ikari
Reposted fromFlau Flau
9874 407a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
9876 89db 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
9877 b872 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
9886 b78f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
6635 c3c2 390
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. Szkoda czasu na dowody.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagonnabebetter gonnabebetter
Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w związku z niewłaściwą osobą.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
7791 1982 390
M. Szczygieł, "Projekt: prawda"
Reposted fromciarka ciarka viagonnabebetter gonnabebetter
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viagonnabebetter gonnabebetter
3837 dc99 390
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viagonnabebetter gonnabebetter
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viagonnabebetter gonnabebetter
4006 ed3a 390
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
7678 2d25 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viateijakool teijakool
2587 af7e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl