Tumblelog by Soup.io
 • apparelresources
 • kudlaty
 • tatitatitititati
 • positionnement
 • seconds
 • nanaver
 • anabelle
 • nieprzygoda
 • kolibrierend
 • lavie
 • unidentified
 • lottee
 • shutters
 • macedonia2004
 • beautyandthebeat
 • beinthe
 • blahblahblahblah
 • panicma
 • fangs-are-fantastic
 • ineedfuture
 • diammond
 • purpose
 • prosiecie
 • whenthesungoesdown
 • ladona
 • kasiazua
 • LittleMissPipedreams
 • Ssss
 • Carouselambra
 • pacynka
 • daddysbaby
 • maryjanejanis
 • coolfik
 • grumpy
 • anamont
 • GaleriaEmocji
 • nelabai
 • coldways
 • roseth
 • joannab
 • takbliskochmur
 • marionette
 • lolaszek
 • kikutiku
 • lonelygirl15
 • Cattleya
 • hostium
 • karloska
 • citronpresse
 • PeaceInHeart
 • greens
 • zembata
 • agdybymbylmlotkowym
 • guyver
 • powerless
 • bomb-like
 • stardust
 • Americanlover
 • somewhereonlyweknow
 • MountainGirl
 • praguegolem
 • Utopic
 • sassygoat
 • cinnamomum
 • cynamon
 • kurdebele
 • Jodenstein
 • suchamess
 • ona-77
 • stayopen
 • heartofweed
 • akledoma
 • nivea
 • EksperymentUsmiech
 • magdulum
 • hormeza
 • shareouts
 • brinno
 • swissinfo
 • stonerrrr
 • occasiondressesuk
 • Kashmir86
 • misunderstanding
 • fuckingspecial
 • almondeye
 • Schizoecke
 • dwaynesamuels11
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

9394 af15 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMigotliwa Migotliwa
0438 4dbc 390
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaShittyKitty ShittyKitty
0636 9012 390
Reposted fromPoranny Poranny
9510 a8b2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
0408 8cd8 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
8745 f53a 390
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra viastrzepy strzepy
Reposted fromavooid avooid viastrzepy strzepy
8588 ffdd 390
Reposted fromvandalize vandalize viastrzepy strzepy
Życie jest krótkie, a człowiek się kłóci o bzdety. Dziś myślę: „Po co?”. Trzeba było mówić więcej dobrych słów. Zostaje żal do siebie i czasu.
— Franciszek Pieczka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrzepy strzepy
7728 2e29 390
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
1803 3342 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
7855 06b9 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viafelicka felicka
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viapralina pralina
0085 f1f1 390
Reposted fromcarly carly viapralina pralina

January 20 2018

1959 d965 390
Reposted byhippie-stylepulegon
1939 5ab1 390
Reposted byhippie-styleabsolemKaraluchowyBlokMartwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl